آموزش تصويري كدويژن

 1. مقدمه
 2.  
  آموزش ساخت ساعت ديجيتال
  آموزش ساخت ساعت ديجيتال
  آموزش ساخت ساعت ديجيتال
  1. آموزش تصويري نصب نرم افزار کد ویژن
  2. آشنایی با محیط نرم افزار  CodeVision AVR   به صورت تصويري
  3. آموزش کار با فایل ها در محیط کد ویژن
  4. Navigator windows
  5. Code template and navigator History
  6. آموزش کار روي پروژ ها
  7. آموزش سازماندهی یک پروژه
  8. آموزش تنظیمات کامپایلر C بخش اول
  9. آموزش تنظیمات کامپایلر C بخس دوم
  10. آموزش تنظیمات مرتبط با چیپست
 3. فصل دوم :
  1.  آموزش ساخت پروگرامر STK 200+/300

  آموزش تصويري كدويژن

  1. compiling the project
  2. آموزش ساخت پروژه
  3. آموزش برقراری ارتباط با AVR studio
  4. تنظيمات پروگرمر
  5. آموزش  کار با AVR chip programmer
  6. آموزش محیط ارتباطی سریال
  7. اموزش تنظیم ترمینال ارتباطی سریال
  8. Editor setting تنظيمات  (بخش اول)
  9. Editor settings تنظيمات (بخش دوم)
  10. آموزش تنظيمات كدويزاد در كدويژن
  11. External SRAM
  فصل سوم :
  1. تنظيمات ورودي  خروجي پورتها
  2. setting the external interrupts
  3. تنظيمات تايمر و كانتر
  4. تنظيمات سگ نگهبانwathdog timers
  5. setting the usart
  6. setting the analog coprators
  7. تنظيمات مبدل آنالوگ به ديجيتال
  8. تنظيمات atmega 406
  9. تنظيمات كانتر atmega406
  10. setting the SPI interface
  11. setting the USI
  فصل چهارم :
  1. تنظيمات i2c
  2. تنظمات خواندن از i2c قسمت اول
  3. تنظيمات خواندن از i2c قسمت دوم
  4. setting the CAN interface
  5. تنظمات lcd
  6. تنظيمات كنترل lcd
  7. آموزش ارتباط با USB
  8. تنظيمات كنترل usb
  9. Banged periphrals – setting Bit
  10. specifying the project information

آموزش تصويري كدويژن

آموزش تصويري كدويژن

آموزش تصويري كدويژن

پروژه های AVR با میکرو کنترلر AT-Tiny همراه با سورس پروژه …

آموزش تصويري كدويژن

atmega16-ds1307