آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

فرض كنيد شما مدار دماسنجي را درست كرده ايد  كه مثلا دما را از 30 تا 40  كنترل مي كند  و  مي خواهيد  دما به هر يك از عداد 30 تا40  كه رسيد مدار شما كاري را انجام دهد مثلا در دماي 31 يك عدد المنت برقي را روشن كند  و در دماي 35 آن را خاموش كند  و مثلا در دماي 38 درجه يك خنك كنند را روشن كند  ومثلا در دماي 39 يك هواكش را روشن كند در اينجا ما به دستور  Select Case نياز پيد مي كنيم  با دستور gosub xx   از درون حلقه dp-loop به برچسب پرش مي كنيم xx  نام برچسب است كه ما به آن پرش مي كنيم سعي كنيد تمامي اين دستورات را درون برچسب انجام دهيد   و درون حلقه dp-loop   از دستور gosub استفاده كنيد

 

do
gosub xx
loop
end
Xx:
select case a
Case 33
Portd.0=1
Case 35
Portd.0=0
Case 38
Portd.1=1
 
Case  39
Portd.1=0
Portd.2=1
End select
Return
Select case aنام متغيري است كه دما را نمايش مي دهد
در برچسپ بالا aهر عددي كه به خود بگيرد دستوري كه زير آن نوشته شده است اجرا مي شود
شما مي توانيد زير هر case برچسب ديگري را فراخواني نماييد  و دستورات را داخل آن برچسب انجام دهيد مثل  دستور زير
select case a
Case 33
gosub  reza
Case 35
gosub ali
Case 38
gosub omid

 

 
Case  39
gosub
Portd.2=1
End select
آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام
البته ما در اين دستور از چند عدد استفاده كرده ايم كه شما مي توانيد از هر تعداد عددي كه بخواهيد استفاده كنيد و با هر دستورcase مي توانيد به يك برچسب پرش كرده و كاري را از ميكرو بخواهي كه برايتان انجام دهد
با اين دستور حتي مي توان سگمنت را به راحتي  به كار انداخت

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

 

 

آموزش استفاده از دستور select case در بيسكام

براي ورود به صفحه مورد نظر روي تصوير كليك كنيد

ساخت ساعت در خانه

آموزش ساخت ساعت ديجيتال با ميكروكنترلرatmega16

دانلود رایگان پروژه های میکروکنترلر | آموزش طراحی و ساخت …