آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

اگر شما با يك ميكروكنترلر مثلا  يك ساعت يا يك دماسنج هوشمند ساخته باشيد حتما در پروژه تان نياز به كليد داريد تابتوانيد فرمانهاي لازم را به مدار خود اعمال نماييد در اين شرايط است كه مدار شمابه كليد نياز پيدا مي كند

براي اتصال كليد فشاري مينياتوري كوچك به ميكرو  اول بايد پايه اي كه قرار است كليد رابه آن متصل كنيم  به عنوان ورودي تعريف كنيم  مثلا config portc.5=input  كليد هاي مينياتوري معمولا چهار پايه دارد كه دو به دو به هم متصل است دوپايه متصل به هم را بايد به  پايه ميكرو كه به عنوان ورودي تعريف كرديم  متصل كنيم   ويك پايه  مقاومت 10 كيلو را به همان پايه ميكرو  كه كليد رابه آن وصل كرده ايم وصل كنيم و پايه ديگر را يا به منفي يا مثبت مدار منظور از مثبت همان 5ولت است  وصل كنيم و دو پايه ديگر كليد كه بهم متصل است را يا به منفي يا مثبت وصل مي كنيم برعكس پايه مقاومت اگر پايه مقاومت را به منفي وصل كرديم پايه كليدرا به مثبت وصل مي كنيم

اگر پايه مقاومت را به مثبت وصل كرديم پايه كليدرا به منفي وصل مي كنيم  من در برنامه نويسي هايم  روش پاييني  را انجام مي دهم

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

Debounce Pinc.5 , 1 , reza , Sub اگر پايه كليد به مثبت و مقاومت به منفي وصل باشد

 

Debounce Pinc.5 , 0 , reza , Sub اگر پايه كليد به منفي و مقاونت به مثبت وصل باشد

reza:

دستوراتي كه بايد با فشار كليد اجر شود

return

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

 

حالا اگر كليد را فشار دهيم  برنامه يك بار  به برچسب rezaپرش مي كند و دستورات داخل برچسب راانجام مي دهد و بيرون مي آيد  و اگر بخواهيم اين كار دوباره تكرار شود بايد كليد را رها كنيم و دوباره فشار دهيم  در واقع با هر بار فشار فقط يكبار برنامه به برچسب پرش مي كند

رضاقديري كفراني

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

ساعت ديجيتال براي منزل و محل كار

آموزش نرم افزار برنامه نویسی BASCOM-AVR

آموزش نرم افزار برنامه نویسی BASCOM-AVR – بخش 2 | …

آموزش اتصال كليد به ميكرو درbascom avr

آموزش bascom avr