ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr

ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr گاهي وقتها ما نياز پيدا مي كنيم كه متغير هاي از جنس word ويا long  را در eeprom داخلي avr ذخيره نماييم كه اگر بخواهم اين متغيرها را به متغيرهاي كوچكتر تكه تكه كنيم هم وقت زيادي مي برد هم برنامه ما شلوغ مي شود هم بواسطه شلوغي برنامه احتمال سردگمي و اشتباه در برنامه زياد مي شود كه مي توان در چند سطر كوتاه اين جنس متغيرها را به راحتي در eeprom داخلي ميكركنترلرهاي avr   ذخيره نمود كافيست شما دو عدد متغير از جنس word ويا long بنا به ضرورت تعريف نماييد  يكي از متغيرها همانند ديگر متغيرها تعريف مي شود

مثلا

dim x as word

يا

dim x as long

حب حالا ما يك متغير ديگري نياز داريم كه تعريف كردنش به حافظه eeprom ربط دارد

مثلا

Dim reza As Eram word

يا

Dim reza As Eram Long

حب حالا مي ريم سراغ متن برنامه  كه تشكليل شده از يك  برچسب  gosub

مثلا

Gosub ali

كه اين فراخوان بايد قبل از حلقه do  و بعد از متغيرهاي مربوطه كه در بالا تعريف نموديم قرار گيرد  بعد به يك برچسب نياز داريم كه اين برچسب بايد زير حلقه do  قرار گيرد داخل اين برچسب ما بايد متغير reza را كه در بالا تعريف نموديم  درون متغير x  بريزيم  تا در برنامه از آن استفاده شود قسمت ديگري كه ما به آن نياز داريم يك برچسب است كه معمولا بايد با فشار يك كليد فشاري وارد آن شويم كه از اين دستور در هرجاي برنامه حلقه do ويا برچسب هاي ديگر ما مي توانيم از آن استفاده نماييم مثلا

Debounce Pina.3 , 0 , ahmad , Sub

در دستور با فشار دكمه اي كه به پين  a.3 وصل كرده ايم به برچسب  ap  پرش مي كند و در اين برچسب متغيري كه در بالا آن راتعريف كرده ايم را درون eeprom مي ريزد

و اين هم تمام دستور ريختن متغير به eeprom داخلي avr

Dim x as word

Dim reza as eram word

دو متغير بالا مي تواند long باشد

Gosub ali

 

 

Do

Debounce Pina.3 , 0 , ahmad , Sub

 

Loop

End

 

 

Ali:

X=reza

Return

 

Ahmad:

Reza=x

return

ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr

ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr

ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr

ذخيره متغيرwordدرeepromداخليavr

 آموزش نوشتن و خواندن در eeprom داخلي AVR

آموزش جامع کار با IC حافظه با کتابخانه 2IC – الکترونیک