دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم گلچين  از محمد اصفهاني

دل آسمان خون چکان شازاین

زمین یکسر آتشفشان شد از این غم

نه فرصت که پیراهن تو ببویم  نه فرست که شیون برارم

کجارفتی ای آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خاتم

گذردارد زمان بر جاده شب سوگوار امشب

مه از غم کرده روی خویش پنهان در غبار امشب

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

اندر آن ظلمت شب اب حیاتم دادند

همه می پرسند چیست در زمزه مبهم آب چیست در همهمه دلکش غم  

           چیست در وادی آن ابر سفید

اي زمين و هفت گردون خاك تو آسمان سرگشته ادراك تو

بعدتو بايد به حصرت زار زار  خون بگريد بر سر تو ذولفقار

بخواب اي توگل پژمان و پرپر  بخواب اي غنچه  افسرده اصغر

بخواب آسوده اندردامن خاك نديده دامن پرمهر مادر

وقتي كه در آن ظهر  يك دشت دشمن پيش  و رويت بود

وقتي كه تو  ماندي و يك كر بو بلا غربت

من زاده علي مرتضي يم من شاه باز ملك لا فتايم

فضل و شرف همين بس است برايم

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم هفت سين  از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم هفت سين از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم فاصله  از محمد اصفهاني

دلواپسي هاما بگير از من غمهاتا اي آينه حاشاكن  غدر بخند روشنيها را تو چشم خيس من تماشا كن

بامن بمون اي هم سفر  بامن كه از ره خسته ام  باجام لبريز نگاه  ازخسته ي خود رسته ام

شب سردي است من افسرده  راه دوري است و پاي خسته  تيرگي است چراغي مرده مي كنم تنها از جاده عبور دور ماند م

فكر تاريكي  اين ويراني  خبر آمد تا

در گوش جانم مي رسد تبل رهيل از آسمان  اين بانكها از پيش پس بانك رهيل است جرس

پشت دريا شهرست كه در آن پنجره ها رو به تجلي باز است  بامها جاي كبوترهايست كه به  فوواره هاي هوش بشري مي نگرند

ازغم دوست در اين ميكده  فرياد كشم دار رس نيست كه در هجر رخش داد كشم داد و بيداد كه در محفل مارندي نيست

جماعت يه دنيا فرق بين ديدن شنيدن  بريد از اونا بپريسد كه شنيده ها را ديدن راز سنگرهاي عشق بايد  از ستاره پرسيد

از تو و فاصله با تو از تو حضوري دل تنگ تنها ماند قفلي سنگين كه تو سينه مي زنه چنگ

به يادت داغ بر دل مي نشانم زديده خون به دامن مي فشانم  جو ني نالم از سوز جدايي نيستان را به آتش مي كشانم

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

كفران دانلود سامانه اي براي دانلود آهنگ هاي سنتي

دانلود آلبوم حصرت از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم حصرت از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم ماه غريبستان از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم ماه غريبستان از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم فاصله  از محمد اصفهاني

كفران دانلود سامانه اي براي دانلود آهنگ هاي سنتي

دانلود آلبوم نون و دلغك از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم نان و دلقك از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

كفران دانلود سامانه اي براي دانلود آهنگ هاي سنتي

دانلود آلبوم  تنها ماندم  از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم تنها ماندم از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

كفران دانلود سامانه اي براي دانلود آهنگ هاي سنتي

دانلود آلبوم  ولايت عشق  از محمد اصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آلبوم ولايت عشق از محمد اصفهاني

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

 

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي محمداصفهاني

ساخت ساعت ديجيتال در منزل