دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود ترانه هاي عليرض افتخاري

 

آمد بهار جانها اي شاخ تر برقصا

(((دريافت)))

در بستر چمن اي بهاران خوش آمدي سوي ياران خوش آمدي

(((دريافت)))

 

 

دانلود آلبوم افسانه از عليرضا افتخاري

ای از تو چراغ دیده روشن ای در تو صفای باغ و گلشن

تو جلوهی مهر عالم افروز  آن شمع خموش درگهت من

تو ای بهشت جاودان را دیده

گل بهشتی جنان ر چیده

تو ای پرنده خوش آواز  زدام و دانه دل بریده

توی که بانگ نغمه هایت به اوج آسمان رسیده

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

بی تو ای آرام جان شعله دارم در زبان

روز و شب سوزم ز داغ زندگی  تا بیفروزی چراغ زندگی

تا روبودی دل زدستم  با غمت از پا نشستم

نقش هستی را توخوانی راز مستی را تو دانی

روز وشب از جان عشقت مست مستم

بیا که گل جوانه کرده  دلم پر از ترانه کرده

بخوان که محنت زمانه دل مرا نشانه کرده

بخوان که خاطرم هوای سرود عاشقانه کرده

جانان من چرا رفتی چون جان از تن کجا رفتی

افتاده ام به بند غم یارا یارا چرا رفتی

گل کن چومنی  در جان من تا جلوه کنی بر بام من

پرگشایم سوی تو ای روی تو خندان

چو گلزار ای بهشت آرزو ای لاله رو تابنده رخسار

ای نگاهت جرعه نوش بزم هستی

ای صفایت پرده پوش شور مستی

شب سیمای عاشقان روشن چون ستارگان

مه رقصان در دل صحرا  عشقی دشت بی کران نقشی داده بر جهان موجی افکنده به دریا

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم امان از جدايي از عليرضا افتخاري

اي گل ناز من نغمه ي ساز من بي خبر مانده اي ازمن و راز من

كجايي در شب هجرن كه زاري هاي من بيني چوشمع از چشم گريان اشكباريهاي من بيني

چوني ناله دارم ز درد جدايي فغان از جدايي

قفس به بود بلبلي را كه نالد شب و روز در اشيان از جدايي

تنده ياد تو در تارو پودم بود لبريز از عشقت وجودم

توبودم كردي از نابودن و بامهر پرودي

فداي نام تو بود و نبودم

تواي چنگ چه دلتنگي بزن اهنگي بيا بگذر از اين رنج و از اين دلتنگي

گل من چندين منشين غمگين شام محنت به سر امد

سرودست افشان غم دل بنشان غم خوارت از سفر امد

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

 

 

دانلود آلبوم آتش دل از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم عطر سوسن از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آلبوم بابا طاهر از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آلبوم بردي از يادم از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 (((دريافت)))

 

دانلود آلبوم غم زمانه از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم غريبستان از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم هنگامه از عليرضا افتخاري

ای هوای دیدنت سوز آه من گوشه ابروی تو قبلگاه من

کشته این  حصرتم از کز چه رو ای گل جهر پنهان می کنی ازنگاه من

ای وای من ای وای من زد این دل شیدای من آتش به سرتاپای من خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل برسرم

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

هنگام شب آمد دل در طلب آمد جانم به لب آمد که غم تو به سرنشود

شب که از ساز دلم  ناله برخیزد نغمه ها در جان من شعله می ریزد

آه ای سرا چون تو مدهوشم من خود فراموشم من خانه بردوشم من خانه بردوش

مستم اگر من مست نگاهت جزمی عشقت باده نخواهم ای همه جا لطف تو پشت وپناهم

وفادار توبودم تا نفس بود دریغا همنشنت خار خس بود دلم را باز گردان همین جان سوختم بس بود

گفتم مگر این نازنین قصد جان دار ی باز غم از دوشم چرا بر نمی داری

شب تارجدایی هوای گریه دارم به کجا امشب ای دل از این غم سر گذام به گلستان وزید ه نسیم آشنایی

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم خنده بارون از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم خاطرات جواني از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم نسيما از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آلبوم نازنگاه از عليرضا افتخاري

ساقیا جرعه ای می به جان ماکن  باشکر خنده ای کام ما رواکن

چهره تو یاد آورد باغ ارغوان  را  بادی تو باز اورد راحت روان را

عاشق شدم محرم این کار ندارم فریاد فریاد که غم دارم و غم خوار ندارم

دل پرزغم غصه هجر است ولی کن از تنگ دلی طاقت گفتار ندارد

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

چون راز برون نایدم از پرده که هرچند گویند مرا گریه نگه دار ندارم

خون شد دل حسرو زنگه داشتن راز چون هیچ کسی محرم اسرار ندارد

دل ازمن برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد

ای که برانداختی صحبت اهل وفا مجلس صاحب دلان بی تو ندارد صفا

رخم تازه است بهر بردن دل  تازه تر خواهم ای دوست دلت خواره است بهر کشتن من خواره تر بادا یار

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آلبوم نيلوفرانه از عليرضا افتخاري

صحرا صحرا دویده ام سرگردان از پی تو دریا دریا گذشته ام در طوفان از پی تو

یارا یارا گاهی دل مارا به چراغ نگاهی روشن کن چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن زغمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن

منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم ای خدا  اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم ای خدا

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

خدایا خدایا یگانه تویی همه گریه هارا بهانه تویی نگارا نگارا توباغی بهاری

ای غم  ای هم دم دست از سر دل بردار  ای شادی یک دم مرحم به دلم تگذار

ای نامت از دل و جان در همه به هر زبان جاریست عطر پاک نفست سبز رها از آسمان جاریست

دل من کوره ی سوزان عشق است  دلم سوگندپاک جان عشق است دلم این عاشق

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 

دانلود آلبوم نيلوفرانه 2 از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم سرمستان از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم سروسيمين از عليرضا افتخاري

نشان روی تو جستم  به هرکجا که رسیدم  زمهر در تو نشانی ندیدم نشنیدم

چه رنجها که نیامد به رویم از غم رویت چه جور ها که زدست تو در جهان نکشیدم

به رخ سیاه چشمان نظر ار بود گناهی بگذار گناهی بکنیم گاه گاهی

همه شب ستاره ریزد زدو چشم در کنارم به هوای چشم مستی به خیال روی ماهی

ا دامن از من کشیدی ای سرو سیمن تن من   هرشب زخو ن آبه دل پرگل بوددامن من

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

بنشین چوگل در کنارم تا بشکفد گل زخارم

شب و روز در فراقت ز تو دور از که نالم ای دوست

شده  دل زغصه کوهی شده تر زرنج کاهی

ساقی بده پیمانه ای زا ن می که بی خویشم کند  در حسن شور انگنز تو عاشق تر پیشم کند

پريشان كن سر زلف سياهت شانه اش با من سيه زنجير گيسو باز كن بيگانه اش بامن

دل عاشقان مسکین مشکن بترس از آن دم  که شبی نیاز مندی بکشد زسینه آهی

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم تازه به تازه از عليرضا افتخاري

دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو        بوسه زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو

ای مردمان بگویید ارام جان من کو        نامش همی نیارم  بردن به پیش هر کس

گه گه به ناز گویم سرو روان من کو

ای وای براسیری  که از یاد رفته باشد       در دام ماند ه باشد سیاد رفته باشد

یک خانه پر ز  مستان مستانه نو رسیدن      دیوانگان وندی زنجیرها دریدن

من مست تو دیوانه مار که درد خانه    صدبار توراگفتم کم خورتو زپیمانه

جانا به خرابات اتا لذت جان بینی

بده ساقی از ان  باده که در خانه نهفتی    از ان می که زهر عاقل فرزانه نهفتی

ای خدا  ای خدا این وصل را هجران مکن   سرخوشا ان عشق را نالان مکن

ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای     ای شمع شب افروز من از من چر ا رنجیده ای

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم ياد استاد از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم زيباترين از عليرضا افتخاري

به سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی

گل من در فراقت طبه شد زندگانی

چه شبها که تنها  به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری

بامن بی کس تنها شده یارا تو بمان

همه رفتند از این خانه خدارا تو بمان

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

سوی توباز است خدا دست نیازم  بوی تو دارد سوز و گدازم

شور تو دار د نای و نوایم  سوز تودارد ناله ی سازم

دل ما هرچه کشید از تو کشید هرچه از هر که شنید از تو شنید

غنچه از راز تو بو برد شکفت گل گریبان به هوای تو درید

دل من جامه لبریز از صفا بود از این دلها جدا بود

شکستندش به خود خواهی شکستند خطا بود ان مخبتها خطا بود

نازنینم چون گل بهاری صفای جان و دل من بنفشه زاری

چه کرده ای با دل من خبر نداری

لحظه لحظه می دود دلم به سوی تو ذره ذره می شود در ارزوی تو

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم گل ميخك از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم قصه ي شمع از عليرضا افتخاري

آهنگ سریال کوچک جنگلی

دوش در حلقه ما قصه گیسوی توبود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

صبح خندان زکجا آمده ای که چنین عقده گشا آمده ای  آمدی روشنی آغاز کنی

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 (((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم راز ونياز از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

 (((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم مستانه از عليرضا افتخاري

 (((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم مهمان تو از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم خوش آمدي از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم خداحافظ از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم پاييز از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلودآلبوم شورعشق  از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم صدايم كن از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آلبوم شبان عاشق از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم راز گل از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم عشق گمشده از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم كاروان از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم مقام صبراز عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم شب عاشقان از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم شكوه عشق از عليرضا افتخاري

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

(((دريافت)))

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود ترانه هاي عليرضا افتخاري

دانلود نوارهاي عليرضا افتخاري

دانلود كاست هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم مهرورزان از عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلودفيلم آموز ش طراحي سايت

دانلود آهنگ هاي عليرضا افتخاري

دانلود آلبوم هاي عليرضا افتخاري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 2 =