چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال
آموزش ساخت ساعت ديجيتال

كاهي وقتها شما نياز پيدا مي كنيد كه فايل pcb طراحي شده با نرم افزار Altium Designer  روي فيبر مدار چاپي اجرا كنيد كه يكي از اولين موارد كه بايد بدانيد چاپ كردن فايل روي كاغذ با چاپگرهاي ليزري مي باشد كه چاپ كردن اين فايل روي كاغذ نسبت به بقيه نرم افزارهاي طراحي مدار چاپي كمي مشكل تر مي باشد و نياز به يك آموزش مختصر دارد كه ما امروز قصد آن را داريم كه اين اموزش را بصورت تصويري براي شما اجر كنيم اول فايل pcb مورد نظرتان را باز كنيد ازمنوي  file روي گزينه page setup  ;كليك كنيد تا صفحه اي همانند تصوير زير براي شما باز شود

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

تنظيمات فايل مورد نظرتان را طبق تصوير بالا انجام دهيد و روي گزينه مشخص شده در پايين صفحه advancedكليك كنيد

طبق تصوير پايين روي multilayer composite print راست كليك كنيد و گزينه insert printout  را انتخاب نماييد

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

 

با انجام مرحله بالا گزينه اي به نام new print out 1 به گزينه هاي شما اضافه مي شود همانند تصوير پايين روي آن راست كليك كنيد  و طبق تصوير گزينه insert layer را انتخاب نماييد

 

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

 

همانند تصوير پايين گزينه bottom layer را كه مربوط است به مدارات زير فيبر مدار چاپي را انتخاب نماييد ما فرض را برا آن گذاشته ايم كه پروژه شما فيبر دو لايه مي باشد و مي خواهيد از دوطرف مدارتان چاپ تهيه نماييد

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

دوباره روي new print out 1 كليك راست كنيد و همانند تصوير پايين گزينه insert layer را انتخاب كنيدو روي okكليك كنيد

 

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

اينبار شما بايد در صفحه زير keep out layerرا انتخاب نماييد كه مربوط مي باشد به كادر دور فيبر مدار چاپي شما طبق تصوير در انتها روي okكليك كنيد

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

همانند تصوير زير روي new printout1 دوبار كليك كنيد و گزينه مشخص شده با فلش show holes را تيك بزنيد كه تيك زدن اين گزينه جاي سوراخهاي روي فيبر شما را چاپ مي كند سپس ok كنيد و خارج شويد

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

 

تا اينجا لايه زيرين فيبر مدار چاپي شما آماده چاپ مي باشد

 

در صورتي كه مدار شما يك لايه مي باشد نيازي به انجا مراحل پايين نمي باشد طريقه چاپ كردن درانتهاي همين صفحه قرار دارد

براي پرينت گرفتن از لايه رويي پروژه مورد نظرتان دوباره روي multilaer composite print راست كليك كنيد وروي insert printout كليك كنيد

 

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

همانند تصوير زير يك گزينه ديگري همنام new printout ساخته مي شود

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

روي new printout دوم راست كليك كنيد و گزينه insert layer را انتخاب نماييد

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

آموزش پرينت گرفتن از Altium Designer

در اينجا شما بايد گزينه top layer را انتخاب نماييد  و ok كنيد  طبق تصوير پايين

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

آ«وزش چاپ pcb روي كاغذ

روي new printout پاييني راست كليك كنيد و گزينه insert layer را انتخاب نماييدسپس طبق تصوير زير گزينه keep out layer را انتخاب نماييد

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

همانند تصوير زير روي new printout پاينني دوبار كليك كنيد و گزينه مشخص شده با فلش show holes را تيك بزنيد كه تيك زدن اين گزينه جاي سوراخهاي روي فيبر شما را چاپ مي كند سپس ok كنيد و خارج شويد

 

 

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

آموزش چاپ فايلpcbدر Altium Designer

تمامي كادرهاي باز را okكنيد

 

آموزش چاپ گرفتن

براي چاپ آن از منوي fileگزينه prin preview را انتخاب نماييد

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

در تصوير زي شما در كادر سمت چپ مي توايند لايه مورد نظر خودتان را انتخاب نماييد  و در تصوير بازشده با راست كليك مي توايند از فايل خودتان پرينت بگيريد ويا آن را به نرم افزارهاي ديگر كپي كنيد و با فرمت هاي ديگر آن را ذخيره نماييد

 

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

آموزش چاپ pcbبا altium designer

 

دانلود آموزش طراحي مدار چاپي با altium designer

آموزش چاپ pcbدر نرم افزارproteus

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

چاپ فايلpcbدر Altium Designer

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 16 = 17